fbpx

Aktualizacja usług

We keep improving continuously

13 May 2020
RELEASE N°001–2020/IPIFA-JD.
To our distinguished patients, clients, supporters and friends of IPIFA:
I am very pleased to address each of you, on behalf of the Board of Directors that I chair, first of all, to thank you for your constant interest and trust placed in the Peruvian Institute of Andean Phytotherapeutic Research – IPIFA, founded by Father Edmund Szeliga, 37 years.
Regarding the constant consultations and communications that we receive from you, I am pleased to inform you that since last year we have been operating with a renewed Board of Directors, focused on not only continuing with the initial objectives outlined by Rev. Father Szeliga, but also modernizing the productive apparatus with the best quality standards and to reinforce the attention to the patients that follow us throughout the years that IPIFA has been operating nationally and internationally, maintaining the staff of doctors who have supported us from the beginning, reinforced with a new generation of holistic doctors from an integrative perspective, also specialized in acupuncture and apitherapy, in order to always provide careful and personalized attention to each patient.
Likewise, to inform you that maintaining the vision with which IPIFA was founded, the Board of Directors has decided to establish a social cost per consultation of US $ 100.00 (Does not include bank comission), which allows us to give sustainability to the comprehensive management process of the health of our patients and clients, from the elaboration of the natural products responsibly with the environment to the accompaniment to the restoration of their health. That is why if you accept the medical consultation under the aforementioned terms, we will appreciate that you can contact our IPIFA team, in order to provide you with the care required to facilitate our service.
Sincerely,
Abraham Suybate Ruiz
President IPIFA.

Ciągle się poprawiamy

13 maja 2020 r
KOMUNIKAT NR 001–2020 / IPIFA-JD.
Do naszych wybitnych pacjentów, klientów, sympatyków i przyjaciół IPIFA:
Z wielką przyjemnością zwracam się do każdego z was, w imieniu Rady Dyrektorów, której przewodniczę, przede wszystkim, aby podziękować za nieustające zainteresowanie i zaufanie pokładane w peruwiańskim Instytucie Andyjskich Badań Fitoterapeutycznych – IPIFA, założonym przez ojca Edmunda Szeliga, 37 lat.
Jeśli chodzi o ciągłe konsultacje i korespondencję, które otrzymujemy od ciebie, z przyjemnością informuję, że od zeszłego roku współpracujemy z odnowioną Radą Dyrektorów, koncentrując się nie tylko na kontynuacji początkowych celów nakreślonych przez ks. Szeliga, ale także modernizujemy również aparat produkcyjny o najwyższych standardach jakości i zwracamy uwagę na pacjentów, którzy podążają za nami przez lata działalności IPIFA w kraju i za granicą, utrzymując personel lekarzy, którzy nas wspierali od samego początku, wzmocniony nowym generacja holistycznych lekarzy z perspektywy integracyjnej, specjalizujących się także w akupunkturze i apiterapii, w celu zapewnienia starannej i spersonalizowanej uwagi każdemu pacjentowi.
Podobnie, aby poinformować, że utrzymując wizję, z którą powstała IPIFA, Rada Dyrektorów postanowiła ustalić koszt społeczny na konsultację w wysokości 100,00 USD (nie obejmuje prowizji bankowej), co pozwala nam zapewnić zrównoważony rozwój kompleksowemu zarządzaniu proces zdrowia naszych pacjentów i klientów, od opracowania naturalnych produktów odpowiedzialnie wraz ze środowiskiem, poprzez towarzyszenie po przywrócenie ich zdrowia. Dlatego, jeśli zaakceptujesz konsultację medyczną na wyżej wymienionych warunkach, będziemy wdzięczni za to, że możesz skontaktować się z naszym zespołem IPIFA, aby zapewnić Ci opiekę niezbędną do ułatwienia naszej usługi.
Szczerze,
Abraham Suybate Ruiz
Prezes IPIFA

Home

ROZSZERZENIE GRANIC - PACJENT Z TURCJI

IPIFA ROZSZERZA SIĘ NA ŚWIAT Nasza placówka jest dumna z tego, że przyczyniła się do leczenia pacjenta z Turcji pod warunkiem ...

Podziel się

Envíanos un mensaje

Responderemos a la brevedad
We Will Get Back to You as Soon as Possible