-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I, Edmundo Szeliga Kozik, sbd, projecting myself into the future given my advanced age, have considered it appropriate
to record my special contribution and support to the Peruvian Institute of Andean Phytotherapeutic Research (IPIFA), in my capacity as
founder and promoter of this private, non-profit entity, which has been operating in Lima legally, uninterruptedly, since 1983, providing
personalized health services by competent collegiate doctors, several tens of thousands of patients - local and foreign - who have been treated.

Therefore, I vow for the continuity of the spirit of service of IPIFA and the charism that I have tried to transmit to you, while I bless
to each and every one of its members who have made and will make possible the validity and development of their institutional purposes and with whom
I will continue to collaborate with the proper authorization of my religious superiors, until the Lord and my health conditions allow it.

Edmundo Szeliga K, sdb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, Edmundo Szeliga Kozik, sbd, projektując się w przyszłość, biorąc pod uwagę mój zaawansowany wiek, uznałem za właściwe odnotowanie mojego

specjalnego wkładu i wsparcia dla Peruwiańskiego Instytutu Andyjskich Badań Fitoterapeutycznych (IPIFA), jako założyciel i

promotor tego prywatnego podmiotu non-profit, który działa w Limie legalnie, nieprzerwanie od 1983 r., zapewniając zindywidualizowane usługi zdrowotne świadczone przez kompetentnych

kolegialnych lekarzy, kilku dziesiątki tysięcy pacjentów - lokalnych i zagranicznych - którzy zostali poddani leczeniu. Dlatego ślubuję ciągłość ducha służby IPIFA

i charyzmat, który starałem się wam przekazać, podczas gdy błogosławię każdemu z jego członków, którzy dokonali i umożliwią ważność i rozwój ich celów

instytucjonalnych oraz z kim Będę kontynuował współpracę z właściwym upoważnieniem moich przełożonych religijnych, dopóki Pan

i moje warunki zdrowotne na to nie pozwolą. Edmundo Szeliga K, sdb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------